Berjaya

Không có sản phẩm dịch vụ nào .

Được thành lập vào năm 1980, Berjaya Steel Product Sdn. Bhd đã trở thành nhà sản xuất trang thiết bị trong ngành dịch vụ ăn uống và thiết bị lạnh uy tín ở Malaysia và hiện tại đã phát triển mạnh ra thị trường thế giới . Điểm nổi bật dễ nhận thấy khi đến với Berjaya là sự đa dạng về thiết bị, có nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu của bạn.